SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Poradenství, denní centra, noclehárny, terénní programy, střediska pomoci na Písecku

Poskytování krátkodobé pomoci lidem, kteří se potýkají např. s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí apod. Poskytována osobám od 11 let věku.
Krizová pomoc
Pomáhá lidem starším 16 let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu udržet abstinenci, předejít relapsu a rozvíjet dovednosti pro začlenění do společnosti.
Program následné péče
Poskytování anonymní a bezplatné služby uživatelům drog. Cílem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích ze zneužívání návykových látek.
Kontaktní centrum
Poskytytování anonymní a bezplatné služby uživatelům drog. Cílem je minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích ze zneužívání návykových látek.
Terénní programy
Poskytujeme odborné informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění, pomáháme vyrovnat se se ztrátou a v nelehké době po úmrtí blízkého člověka.
Odborné sociální poradenství

Městské středisko sociálních služeb

Sedláčkova 450, 397 01 Písek
Služba pomáhá osobám bez přístřeší překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhá zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Nízkoprahové denní centrum

Městské středisko sociálních služeb

Sedláčkova 450, 397 01 Písek
Služba poskytuje nocleh a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Noclehárna

NADĚJE, středisko U Sadů

Fügnerovo náměstí 48/14, 397 01 Písek
Sociální poradenství • doprovázení na úřady a instituce (jednání v zájmu klienta služby) • návštěvy klientů služeb, rodin v terénu, vyhledávání osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením aj.
Terénní program
Léčba a sociální rehabilitace drogově závislých mladistvých a mladých dospělých (tj. 16–25 let). Léčba a sociální rehabilitace drogově závislých těhotných žen a matek s dětmi (bez omezení věku).
Residenční péče v terapeutických komunitách

Oblastní charita Písek

Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Odborné sociální poradenství je určeno osobám starším 18 let nacházejících se v krátkodobé nebo dlouhodobé sociální krizi (nepříznivé životní situaci). Věnuje se osobám v krizi, seniorům, osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, etnickým menšinám, osobám bez přístřeší a osobám, které vedou rizikový způsob života.
Odborné sociální poradenství poskytované dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

THEIA – krizové centrum o.p.s.

Budovcova 207/6, 397 01 Písek
Dluhová poradna je poskytována v rámci odborného sociálního poradenství a její činnost byla zahájena v červnu 2012.
Odborné sociální poradenství s akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Poskytovatelé sociálních služeb s krajskou působností pro osoby v nepříznivé sociální situaci

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Česká 20, 370 01 České Budějovice
Nabízí sociální, zdravotní a terapeutické služby pro sexuální pracovnice. Sociální poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu, dále pro ženy, které zvažují vstoupit do sexbyznysu.
Odborné sociální poradenství s akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Doprovodné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci

Oblastní charita Písek

Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek
Posláním střediska je ulehčit životní situaci osobám starším 16 let a rodinám, které mají nízké příjmy a žijí na hranici chudoby.
Středisko pomoci

Oblastní charita Písek

Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek
Služba je zaměřena na podporu úspěšného sociálního začleňování osob žijících na ubytovnách ve městě Písek nacházejících se v sociálně vyloučených lokalitách.
Místo ve společnosti – snižování důsledků sociálního vyloučení na ubytovnách

MESADA, z. s.

nábřeží 1.máje 2518, 397 01 Písek
Služba je určena lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a potřebují se zorientovat na trhu práce, aby mohli nalézt vhodné zaměstnání, a zvýšili tak svoji šanci na začlenění do společnosti.
Podporované zaměstnávání – cesta ze sociálního vyloučení

Městské středisko sociálních služeb

Sedláčkova 450, 397 01 Písek
Služba pomáhá osobám bez přístřeší překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhá zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Potravinová pomoc

NADĚJE, středisko Nábřeží

Ke Statku 1, 397 01 Písek – Purkratice
Distribuce trvanlivých potravin a hygienických potřeb jednotlivcům i rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a chudobou.
Potravinová pomoc

NADĚJE, středisko Nábřeží

Fügnerovo náměstí 48/14, 397 01 Písek
Služba podporované bydlení je určena převážně rodinám s dětmi či jednotlivcům, kteří se nacházejí v bytové nouzi.
Podporované bydlení

Romodrom o.p.s.

Rokycanova 345/4, 397 01 Písek
Projekt je určen pro lidi sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Podpora v oblasti bydlení, tj. vyhledání, získání a udržení. Po přestěhování je realizován sociální doprovod aj.
Podpora osobám při nalezení a udržení standardního bydlení